Transformeer met Integral Eye Movement Therapy (IEMT)

Transformeer met Integral Eye Movement Therapy (IEMT)

Transformeren betekent een verandering ten goede doormaken. Van een mens met beperkende identiteitsovertuigingen en steeds terugkerende emoties tot een licht en vrij mens. Transformeren kan op verschillende manieren: door iets waar je last van hebt los te laten, door je te bevrijden van oude patronen, door je perceptie te verruimen of door te groeien in de door jou gewenste richting.

Vaak is transformatie een langdurig proces, dat begrensd wordt door aangeleerde gevoelens of manier van zijn. Donald Hebb, een Canadees die belangrijk was voor de ontwikkeling van de neuropsychologie, publiceerde in 1949 The Organization of Behaviour. Hij beschrijft hierin dat ons brein een neurologisch netwerk heeft dat over brede gebieden met elkaar in verbinding staat. Door deze verbinding kan de zintuigelijke stimulatie van een enkele cel een groot deel van een netwerk activeren. Een van zijn bekendste uitspraken is ‘neurons that fire together wire together’

Met “wiring together” bedoelen we dat zintuigelijke triggers kunnen worden gekoppeld aan een gevoel. Deze neurologische verbinding noemen we een imprint. Vanaf het moment dat de verbinding is gemaakt, zal dat wat je ziet, hoort, voelt, ruikt of proeft een automatische reactie oproepen. Die gevoelens zijn voor het grootste gedeelte aangeleerd, en zorgen dat je je identiteitsbeleving ervaart alsof het is vastgelegd in je systeem.

Gevoelens kunnen al vroeg gekoppeld zijn in ons brein

Een enkele sterke ervaring kan een keten aan gevoelsreacties oproepen, maar is vaak terug te herleiden naar één moment van de imprint. De overtuiging dat je bijvoorbeeld niet goed genoeg bent, dom bent, niet de moeite waard bent, er niet mag zijn, niet gezien of gehoord wordt, zijn vaak op één moment neurologisch gekoppeld. Maar ook pijnklachten of vermoeidheid kunnen zo zijn vastgelegd.

Onze neurologie ontwikkelt zich vanaf het moment van conceptie. Zolang we leven kunnen er nieuwe verbindingen worden gelegd. In de eerste drie jaar van je leven worden de meeste nieuwe verbindingen gelegd. Je zou kunnen zeggen dat alles wat daarna ontstaat, wordt gebouwd op wat je al kent. Op grond van bovenstaande kennis wordt duidelijk dat emotionele en sterk gevoelsmatige ervaringen vanaf je conceptie grote invloed hebben op de ontwikkeling – de wiring – van je brein.

Wat is het effect ervan? Enkele voorbeelden:

  • Iemand bij wie de overtuiging ‘ik ben niet goed genoeg’ is vastgelegd in zijn brein, kan opleidingen doen zoveel hij wil, maar blijft dit gevoel behouden.
  • Iemand bij wie de overtuiging ‘ik ben dom’ is verankerd op een bepaald moment met een sterke emotie erbij, kan weten dat hij heel intelligent is, maar dit niet zo ervaren.
  • Iemand die het gevoel heeft ongewenst te zijn, kan dit gevoel hebben geleerd op het moment dat de ouder ontdekte ongewenst zwanger te zijn. En blijft zijn leven lang vechten met het gevoel. Dat hij/zij later -na de eerste schok- wel gewenst was, komt eenvoudigweg niet binnen.
  • Iemand die in zijn vroege jeugd op een belangrijk moment niet gezien of gehoord werd, kan zijn leven lang last houden van het gevoel niet gezien of gehoord te worden, ook al kijken en luisteren mensen naar hem.

 

De overtuiging – dat wat is vastgelegd of verankerd – filtert dus de waarneming op zodanig sterke wijze dat dingen die afwijken van de overtuiging eenvoudig weg niet worden waargenomen. Pas wanneer je terug bent gegaan naar de eerste keer met dit gevoel- de imprint- en het gevoel daar geneutraliseerd hebt, kan dit gevoel in je huidige leven niet meer getriggerd worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je geen nieuwe andere gevoelens meer kunt hebben of krijgen.

Transformeer met de snelheid van het licht.

Voor alle steeds terugkerende emoties, herinneringen, identiteitsbelevingen en overtuigingen waar je last van hebt, kan IEMT echt het verschil maken.

IEMT maakt gebruik van de neuro-plasticiteit van het brein: op het hoogtepunt van een gevoel is het brein flexibel en in staat om nieuwe verbindingen te maken. Deze nieuwe verbindingen maken we met behulp van oogbewegingen.

IEMT gebruikt de vervelende gevoelens, emoties, herinneringen, identiteitsbelevingen als ingang voor transformatie. Vanuit de gevoelsbeleving in het heden gaan we met behulp van een aantal vragen terug naar de eerste herinnering met dit gevoel, de imprint. Het moment waarop je geleerd hebt op een bepaalde manier te voelen of te zijn. Op het hoogtepunt van het gevoel – wanneer het brein neuro-plastisch is –  vragen we de cliënt om oogbewegingen te doen. Door het volgen van bewegingen stimuleren we het brein om de ‘oude wiring’ te ontkoppelen en te kiezen voor een bredere perceptie met een neutraler gevoel.

Net zoals een gevoel op één moment gekoppeld is, kan het ook op één moment weer worden losgelaten. Na de oogbewegingen volgt er een testprotocol, waarmee we alle verbonden associaties en gevoelens neutraliseren. Het grote voordeel van deze manier van werken is dat we met de cliënt niet de zwaarte van het ‘verhaal’ ingaan. Daardoor blijft het voor de cliënt en de behandelaar licht en behapbaar.

De effecten van IEMT, haast te  mooi om waar te zijn…

Aan het eind van een sessie komt de cliënt weer terug in het hier en nu, maar nu zonder de oude triggers en reacties. Oude programma’s zijn getransformeerd naar een vrijer leven en nieuwe manier van zijn. Eens de kern van het gevoel is geneutraliseerd, komen deze specifieke gevoelens ook niet meer op dezelfde manier terug. Cliënten rapporteren ter plekke een gevoel van bevrijding en verlichting en ervaren een toename van welzijn in het dagelijks leven. Ze voelen zich sterker en krachtiger en gaan de dingen doen die ze willen doen.

Waarvoor zet je IEMT in?

IEMT is een krachtige interventie die je kunt inzetten voor welzijn, stressreductie, behandeling van angst en depressie,  preventie en behandeling van burn-out, traumabehandeling en persoonlijke groei. Voor veel van onze cliënten is IEMT ‘life-changing’

Anne ten Brinke – Opleider IEMT
Geeft twee keer per jaar de IEMT Practitioner opleiding bij Heart Systems in Geulle.

 X