Onverhoopt toch een klacht?

 

De medewerkers, coaches en trainers van Heart Systems Nederland doen hun uiterste best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch zou het kunnen gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent of dat je een klacht hebt. In dat geval is de klachtenprocedure van toepassing:

 

  1. Een klacht over de door Heart Systems Nederland geleverde diensten dient binnen 30 dagen na levering of na kennisneming hiervan, per post en/of email aan Heart Systems Nederland kenbaar gemaakt te worden.
  2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
   – de naam en het adres van de klager;
   – de datum;
   – een omschrijving van hetgeen waartegen bezwaar gemaakt wordt.
  3. Klachten die door Heart Systems Nederland worden ontvangen, zullen te allen tijden vertrouwelijk behandeld worden.
  4. Op een ontvangen klacht zal binnen 7  dagen een ontvangstbevestiging volgen met daarin de termijn (doch uiterlijk binnen vier weken), waarbinnen een schriftelijke reactie verwacht kan worden.
  5. Heart Systems Nederland onderzoekt de klacht en  vraagt indien nodig aanvullende informatie op en/of nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud.
  6. Mocht het onverhoopt niet lukken om binnen de afgesproken termijn te reageren, dan wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt met daarin de reden en nieuwe termijn.
  7. Ingediende klachten worden minimaal tot 2 jaar na datum ontvangst bewaard.
  8. Heart Systems Nederland zal er alles aan doen om de klacht naar beider tevredenheid op te lossen.

 

Nederlandse Vereniging voor NLP

 

Wanneer we toch onverhoopt een mogelijk geschil niet gezamenlijk opgelost krijgen, verwijzen we je door naar de Nederlandse Vereniging voor NLP (www.nvnlp). Zij zijn een onafhankelijke derde instantie die de klacht in behandeling kan nemen. Heart Systems Nederland conformeert zich aan de besluitvorming van de NVNLP

X