IEMT Practitioner

Integral Eye Movenement Therapy (IEMT) is een methodiek voor verandering van ongewenste intens negatieve gevoelens. Een waardevolle aanvulling voor de interventieschatkist van een therapeut en coach, waarmee je verandering creëert ‘in the blink of an eye’.
Die verandering ontstaat door ervoor te zorgen dat de cliënt de ogen op een specifieke manier beweegt richting periferie terwijl hij aan zijn problematische herinnering denkt. De herinnering verliest zijn emotionele lading en er ontstaan gezonde grenzen tussen verleden en heden.

 

IEMT werkt naast het werken met oogbewegingen ook aan bewustwording op de fysiologie. Je leert hoe je iemand bewust kunt maken van de impact van fysiologie op zijn/haar gemoedstoestand. En je leert hem/haar een andere strategie zodat het niet meer nodig is in deze gemoedstoestand te schieten, of als dit toch gebeurt, hoe hij/zij hier zelf weer uit kan komen.

Wat brengt de IEMT Practitioner mij?

Waarom een IEMT Practitioner starten?

 

Na het afronden van opleiding IEMT ben je in staat om bij anderen:

 • intense emoties in kracht te laten afnemen of neutraliseren;
 • (sommige) identiteitsdelen die stil zijn blijven staan te ‘upgraden’;
 • bewustzijn te creëren op de effecten van fysiologie op het gevoel, zodanig dat de ander niet meer onbewust zijn slechte gevoel zal oproepen;
 • patronen die leiden tot een terugkerende problematiek te herkennen en uit te dagen;
 • te werken met  complexe problematieken zoals (post)- traumatische stress en depressie.
 • te werken met hoogsensitiviteit en stressreductie.
icon_opleiding-f

Vooropleiding en aanvullende voorwaarden

 

De IEMT-Practitioner van IEMT-training is een officieel erkende bijscholing op hbo-niveau. De opleiding is toegankelijk voor coaches, counselors, psychologen en therapeuten met een hbo vooropleiding of hoger. Reken op een totale studiebelasting van ca. 128 uur.

 

De training is een training in vaardigheden. Dat wil zeggen dat je leert hoe je bij een ander IEMT kunt toepassen. We oefenen de technieken op elkaar. Daarmee biedt de training ook gelegenheid om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Mocht je echter een diepgaande persoonlijke problematiek hebben, dan adviseren we je om eerst één of meerdere 1 op 1 sessies te doen, zodat je op je gemak de training kunt volgen.

 

IEMT mag NIET worden toegepast wanneer er sprake is van:

 • een oogziekte of oogprobleem;
 • een neurologische stoornis;
 • psychotisch verleden of heden;
 • nog moeten getuigen in een strafrechtelijk proces.

 

Je zult gevraagd worden om hiervoor een verklaring te ondertekenen. Twijfel je zelf over je geschiktheid vanwege een medische of andere reden? Neem dan even telefonisch contact met ons op om te overleggen.

 

Wat is het verschil tussen IEMT en EMDR?

 

IEMT en EMDR zijn beide methodieken waar met oogbewegingen wordt gewerkt om verandering te creëren. EMDR heeft al bewezen dat het werken met oogbewegingen effectief is. IEMT werkt ook met oogbewegingen. Dit is echter niet de kern van de methodiek. De methodiek is ontwikkeld rondom patronen van chroniciteit. Dit zijn patronen die maken dat een gevoelsmatige problematiek blijft voortduren c.q. chronisch wordt. Uit het onderzoek naar deze patronen zijn specifieke behandelwijzen ontstaan voor steeds terugkerende intens negatieve gevoelens, identiteitsbeleving, post-traumatische stress en depressie.

 

IEMT is een fantastische methodiek. Ook degenen die al EMDR hebben gedaan zullen IEMT ervaren als een verrijking en verdieping.

Klik HIER voor een uitgebreide uitleg van Andrew Austin zelf.

 

Kennismaken met IEMT

 

Er zijn regelmatig gratis Kennismakingsworkshop IEMT waarin je zelf kunt ervaren hoe IEMT werkt en wat het voor je kan betekenen.

Inhoud van de opleiding

Meer informatie over de inhoud van de opleiding

 

De opleiding tot IEMT practitioner van IEMT-training bestaat uit vijf lesdagen. De inhoud bevat de oorspronkelijke opleiding tot IEMT-practitioner conform de licentie van de ‘association for IEMT-practitioners’ aangevuld met de onderwerpen IEMT bij Hoog-sensitiviteit, stressreductie en preventie burn-out.

 

In het eerste lesblok leer je hoe je IEMT toepast op herinneringen, emoties en gevoelens en hoe je identiteit update.
Daarna krijg je een paar maanden de tijd om te oefenen met medestudenten en/of proefcliënten en de lesstof te bestuderen. Je zorgt ervoor dat je in het tweede lesblok uit je hoofd, zonder boek erbij, kunt werken met IEMT.

 

In het tweede lesblok verdiepen we ons verder in het werken rondom identiteit, hoogsensitiviteit, stressreductie en preventie burn-out. Ook maken we de aansluiting naar de praktijk; leren we doelgericht werken. Daarna krijg je weer een paar maanden de tijd om meer gericht te oefenen en studeren op casuïstiek die je in jouw eigen praktijk tegenkomt. Je leest een studieboek over trauma, waarvan je een persoonlijk boekverslag maakt.

 

Op dag vijf werken we verder aan een dieper begrijpen van de lesstof en integratie en optimalisatie van je vaardigheden. We sluiten af met een praktische toets rondom het PTSS-protocol.

 • IEMT voor emoties en gevoelens
  • het ontstaan van IEMT
  • herinneringen neutraliseren
  • emoties en gevoelens neutraliseren
  • omgaan met patronen van chroniciteit
  • behandelen van depressie
  • omgaan met droomemoties

 • IEMT voor identiteit
  • behandeling van angst
  • protocol posttraumatische stress
  • verkenning identiteitsdelen ik-mij-zelf-jij
  • updaten van identiteitsdelen
  • werken met de fysiologie

 • Begrijpen en verdiepen
  • theoretische toets
  • behandeling van vragen
  • de opbouw van een sessie
  • uitbreiding van identiteitswerk
  • hoe behandel je…?
  • wat als IEMT niet werkt?

 • IEMT specialisme
  • kenmerken en patronen van hoog-sensitiviteit (HSP)
  • IEMT voor HSP
  • IEMT en stressreductie
  • preventie burn-out

 • Certificering
  • behandelen van vragen
  • casusbespreking
  • integratie IEMT-vaardigheden
  • werken met verleden, heden, toekomst
  • praktische toets rondom PTSS

Praktische informatie

IEMT Practitioner 2024 (1)
Aanvang 26 febr.

Reeds gestart

€ 1220,-

Geulle

IEMT Practitioner 2025 (1)
Aanvang 31 maart

Inschrijven mogelijk

€ 1280,-

Geulle

Wat hoort er bij deze opleiding?

 

 • Erkend IEMT Practitioner diploma
 • Opleidingsklapper en studiemateriaal
 • Gratis koffie, thee, fruit en meer lekkers
 • Veel ruimte voor feedback
 • Kleine groepen

Zelf dien je aan te schaffen:

 • Boek ‘Traumasporen’ van prof. Dr.  Bessel van der Kolk Ca 45 euro.
 • EMDR stick (https://www.emdrshop.com/de-emdr-stick/) ca 30 euro. Zelf een verlengstokje maken mag ook door bijvoorbeeld een plantensteuntje te gebruiken met een bolletje erop of een antenne met een bolletje erop. De lengte van je verlengstokje dient ca 60 cm te zijn.

Certificering en accreditaties

 

Om je te certificeren dien je te voldoen aan:

 • 90% actieve aanwezigheid
 • Een voldoende voor je theoretische toets (dag 3)
 • Een voldoende voor je praktische toets (dag 5)
 • Het maken van een boekverslag (boek wordt vooraf doorgegeven en dient zelf aangeschaft te worden).

 

Mocht het je niet lukken om in een keer te slagen, dan mag je de certificeringsdag eenmalig kosteloos over doen. Heb je meer nodig dan een herkansing, dan is het mogelijk om de hele training te herhalen tegen een gereduceerd tarief.

 

Na een voldoende beoordeling op al deze onderdelen, kun je je aansluiten bij ‘The Association for IEMT-Practitioners’. Na aansluiting bij de associatie ontvang je je certificaat en mag je jezelf IEMT-practitioner noemen en IEMT gebruiken voor marketing doeleinden.

 

De internationale associatie voor IEMT practitioners werkt wereldwijd toe naar beroepserkenning. Aan de aansluiting bij de associatie zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • Gecertificeerd zijn tot IEMT-practitioner
 • IEMT opnemen in je beroepsverzekering
 • Toepassingsmogelijkheden en ontwikkelingen van IEMT volgen
 • Intervisie
 • Jaarlijks een opgave doen van bijscholing of persoonlijke ontwikkeling

 

Voor meer informatie over de associatie, de voorwaarden en kosten van het lidmaatschap, zie de officiële website, klik HIER

Accreditaties & registraties

De IEMT Practitioner wordt gegeven door Anne Ten Brinke van IEMT-Training. De accreditaties staan op naam van haar instituut en het certificaat wordt ook door haar afgegeven.

CRKBO

 

IEMT-training staat als instituut ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In dit register staan onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. IEMT-training voldoet officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die de CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) hanteert. Dit betekent dat onze opleidingen tot IEMT practitioner, advanced IEMT practitioner, IEMTspiraties en Masterclasses BTW vrij zijn. De registratie is geldig tot 28-12-2027.

SNRO

De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van beroepsopleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg. De SNRO heeft de vijfdaagse opleiding tot IEMT-practitioner van IEMT-training geaccrediteerd en geregistreerd als HBO conform bij- en nascholingsaanbod voor de segmenten psychosociale begeleiding en natuurgeneeswijzen.

De bijscholing voldoet aan de kwaliteitseisen van de integrale en complementaire gezondheidszorg zoals deze zijn neergelegd in de PAS van de SNRO. De vijfdaagse opleiding wordt daarmee door alle beroepsverenigingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg goedgekeurd voor 151 uur en 5,4 EC. De accreditatie is geldig tot en met 30 september 2025.

ABvC

De algemene beroepsvereniging voor counseling heeft de opleiding tot IEMT practitioner goedgekeurd. De IEMT-training draagt bij aan het professionele wijze werken aan herstel en evenwicht van de cliënt. Er zijn 30 PE punten aan toegekend. Accreditatie 2020/059, Segment methodiek en onderzoek. Geldig tot 9-10-2024.

 

CPD

De IEMT-practitioner is als coachopleiding CPD geaccrediteerd voor Europa. CPD staat voor Continuing Professional Development (continue professionele ontwikkeling). CPD is ontstaan vanuit de acceptatie dat academische kwalificaties meer beroeps- en op vaardigheden gebaseerd of ‘praktisch’ leren moeten bieden. En dat er continue geleerd moet worden om bij te blijven met ontwikkelingen in het vakgebied. De IEMT- practitioner draagt bij aan persoonlijke en professionele ontwikkeling..

NBVH

De NBVH is de grootste non-profit beroepsvereniging van hypnotherapeuten in Nederland. De circa 400 leden zijn opgeleid op HBO-niveau en voldoen aan strenge eisen. Jaarlijks wordt hun licentie na zorgvuldige controle vernieuwd. Integral Eye Movement Therapy, is geaccrediteerd als bijscholing voor 30 punten bij de NBVH. Geldig tot 20-3-2024.

 

X