De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van Heart Systems Nederland. De toetsing voor de certificering vindt gedurende de hele opleiding plaats. Daarbij gaat het niet alleen om het kunnen toepassen van een geleerde techniek. Belangrijk is ook de manier waarop je ‘Rapport’ (=afstemmen op elkaar/de ander) in de praktijk brengt. Dit leer je vanaf de eerste dag en kun je dus voortdurend oefenen en integreren. Naast een dosis inzet en het in voldoende mate voortgang boeken op de praktische uitoefening, is het relevant dat je:

  • maximaal 4 dagdelen afwezig ben (dagdeel is 3,5 uur excl grote pauze);
  • alle online modules afrond;
  • voldoende tijd besteedt aan intervisie en zelfstudie;
  • het Outcome model uitwerkt
  • een metafoor opstelt voor een ander en hiervan een presentatie geeft;
  • een schriftelijke boekpresentatie maakt;
  • een mondelinge presentatie van je persoonlijke ontwikkeling geeft;
  • deelneemt aan schriftelijke en praktische testen aan het einde van de opleiding.