De Lichtende Vuurtoren

Een mooie metafoor voor hoogsensitieve mensen – geschreven door Guy Erkens – NLP Masterpractitioner
Op een eiland, die verbinding had met het hoogste Licht van de kosmos, stond een Vuurtoren. En deze Vuurtoren was en voelde zich onbreekbaar verbonden met moeder Aarde. Hemel en Aarde leven gezamenlijk in Harmonie in het Hart van de Vuurtoren.
De Vuurtoren had een van de sterkste lichten die een Vuurtoren op aarde kon hebben. Hij straalde, zowel innerlijk als uiterlijk. En van binnen voelde de Vuurtoren zich verbonden, één met zichzelf. Elk aspect dat de Vuurtoren tot één geheel maakt, is met elkaar verbonden. Elk aspect is als een steen in een gehele muur. Elk aspect is als een druppel die gelijk is aan een gehele oceaan. Elk aspect werkte met het ander aspect in de Vuurtoren samen: om het welzijn, de gezondheid,  het geluk en de Liefde voor de Vuurtoren voor zichzelf te bewerkstelligen. En vooral om van de Eenheid en Verbondenheid in zichzelf te genieten.
De enige weerstand die de Vuurtoren ervaarde was dat er teveel schepen naar hem toetrokken. Teveel schepen liften op zijn Licht mee. Hoe groter het Licht schijnt, hoe meer schepen de Vuurtoren de weg naar huis kan laten vinden. De Vuurtoren vond het lastig, als schepen iedere keer weer hun problemen uitbundig aan hem vertelden. Ook de Vuurtoren verdiende Tijd en Ruimte voor zichzelf.
Als Tijd en Ruimte één worden, heerst er alleen maar het niveau van Zijn. En Zijn doe je alleen maar in het Nu. Dit niveau van Zijn voelt als een warme zonnestraal in de Vuurtoren. En met deze warmte in zich, stond hij stevig gegrond, kijkend naar buiten en kijkend naar de schepen om zich heen. Hij is er gewoon. De Vuurtoren zag dit niveau van Zijn voor zich als een lichte draad, die vanuit het Hoogste Licht neerdaalde en tot diep in de Kern van Moeder Aarde zich verbond door hem heen. Door dit Licht is de Vuurtoren in zijn ‘Zijn’ beschermd. Liefde, is de beste bescherming. Op deze manier is er een onvoorwaardelijke Liefdesstroom in de Vuurtoren zelf, die de Vuurtoren verwarmt, verlicht en heelt, zodat zijn Licht tot ver om heen straalt en hem beschermt tegen schepen die te dicht in zijn Licht komen.
Dankzij dit koord, maakt de Vuurtoren op een diep onbewust niveau, het onderscheid tussen zichzelf en de ander. Dankzij dit koord, voelt hij geen energie meer van een schip. En als er toch een schip moeilijkheden ervaart, dan voelt de Vuurtoren dit kriebelend en plezierig aan. Dat kan de Vuurtoren wel bekoren, omdat hij nu ook goed om zich heen kijkt.
Als de Vuurtoren naar beneden kijkt, ziet en voelt hij een sterke en rijke voedingsbodem die hem steeds geeft wat hij nodig heeft. En als hij op dat moment nog beter om zich heen kijkt, ziet hij opeens dat er heel veel vuurtorens zijn, elk met hun eigen eiland. De eilanden zijn goed beschermd en geven elkaar de ruimte. Onder de voedingsbodem, voelt de Vuurtoren vanzelf dat hij verbonden is met elk schip en elke vuurtoren om hem heen. En als de Vuurtoren eens twijfelt, dan voelt hij in zijn hart een warme stroom. Nu weet de Vuurtoren dat hij op de goede weg zit, dat hij altijd op de goede weg heeft gezeten en dat hij altijd op de goede weg zal zijn.
Veel van ons zijn Vuurtorens, we wijzen elkaar gewoon de weg terug naar huis.X