NLP in bedrijf

Waarom uw medewerkers de opleiding NLP in Bedrijf laten volgen?

Na het afronden van NLP in Bedrijf is uw medewerker in staat om:

  • goed waar te nemen, juist te interpreteren en effectief te communiceren;
  • beter af te stemmen en sneller contact op te bouwen met de ander;
  • misverstanden in de communicatie te signaleren en op te vangen;
  • effectief gebruik te maken van verbale en non-verbale communicatie;
  • diverse patronen bij zichzelf en anderen te herkennen;
  • resultaatgerichte doelen te stellen voor zichzelf en zijn/haar team;
  • overtuigingen te herkennen en uit te dagen die de verandering tegenhouden;
  • een conflict vanuit meerdere perspectieven te bekijken;
  • door middel van resultaatgericht denken naar een ervaring of probleem te kijken.

 

Geschikt voor verandering

Binnen grote veranderingsprocessen – zowel individueel als binnen een bedrijf – zijn het onze vastgeroeste patronen en overtuigingen die ons tegenhouden om te veranderen. Het zijn binnen uw bedrijf tevens de zogenaamde ‘onbeschreven regels van het spel’. Zonder aandacht hiervoor zijn vele veranderingsprocessen helaas gedoemd te mislukken. NLP in Bedrijf leert uw medewerker om patronen, criteria en overtuigingen bij zichzelf en anderen te herkennen en uit te dagen.
En deze bewustwording is de eerste stap naar (persoonlijke) verandering!

X