NLP in bedrijf, niveau Starter

Waarom uw medewerkers de opleiding NLP in Bedrijf laten volgen?

Na het afronden van NLP in Bedrijf is uw medewerker in staat om:

  • goed waar te nemen, juist te interpreteren en effectief te communiceren;
  • beter af te stemmen en sneller contact op te bouwen met de ander;
  • misverstanden in de communicatie te signaleren en op te vangen;
  • effectief gebruik te maken van verbale en non-verbale communicatie;
  • diverse patronen bij zichzelf en anderen te herkennen;
  • resultaatgerichte doelen te stellen voor zichzelf en zijn/haar team;
  • overtuigingen te herkennen en uit te dagen die de verandering tegenhouden;
  • een conflict vanuit meerdere perspectieven te bekijken;
  • door middel van resultaatgericht denken naar een ervaring of probleem te kijken.

Geschikt voor verandering

Binnen grote veranderingsprocessen – zowel individueel als binnen een bedrijf – zijn het onze vastgeroeste patronen en overtuigingen die ons tegenhouden om te veranderen. Het zijn binnen uw bedrijf tevens de zogenaamde ‘onbeschreven regels van het spel’. Zonder aandacht hiervoor zijn vele veranderingsprocessen helaas gedoemd te mislukken. NLP in Bedrijf leert uw medewerker om patronen, criteria en overtuigingen bij zichzelf en anderen te herkennen en uit te dagen.
En deze bewustwording is de eerste stap naar (persoonlijke) verandering!

Folder NLP in Bedrijf, klik HIER

Brochure Heart Systems, download HIER

Praktische informatie

De data worden in overleg met het bedrijf vastgesteld. Het is mogelijk de data verspreid te plannen gedurende reguliere werkdagen. Aangezien NLP in Bedrijf niet alleen gezien hoeft te worden als een investering van het bedrijf in zijn/haar medewerkers, maar ook sterk bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, is het in overleg ook mogelijk om data te plannen die geheel of gedeeltelijk buiten de reguliere werktijden plaatsvinden.

NLP in Bedrijf duurt in totaal 8 dagen. De lestijden zijn van 9.30 uur tot 17.30 uur.
Er zal voldoende tijd genomen worden voor pauze (twee keer 15 minuten) en lunchtijd (een uur).

NLP in Bedrijf wordt gegeven in opdracht van een bedrijf (of meerdere bedrijven).
Op dit moment is het niet mogelijk om je via een open inschrijving, aan te melden voor deze opleiding.

De investering bedraagt 1550,00 euro per opleidingsdag (voor 6-9 personen). Dit is inclusief documentatie. Locatie, lunch en reiskosten worden apart in rekening gebracht.

Locatie

U kunt als bedrijf zelf voor een locatie (evt. inclusief lunch) zorgen: in house of extern. Ook is het mogelijk ons de locatie te laten verzorgen.
In Zuid Limburg kan gebruik gemaakt worden van de trainingsruimtes van Heart Systems Nederland, Hussenbergstraat 25, te Geulle, een schitterende locatie gelegen in een bosrijke omgeving in het heuvelachtige Zuid Limburg (vlakbij Maastricht-Airport).

De kosten voor locatie en lunch zullen apart in rekening worden gebracht.