Accreditaties IEMT Practitioner

De IEMT Practitioner wordt gegeven door Anne Ten Brinke van IEMT-Training. De accreditaties staan op naam van haar instituut en het certificaat wordt ook door haar afgegeven. Voor de IEMT Practitioner gelden de volgende accreditaties:

CRKBO

IEMT-training staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In dit register staan onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. IEMT-training voldoet officieel aan de kwaliteitscodes en -normen die de CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) hanteert.

SNRO

De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van beroepsopleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg. De SNRO heeft de opleiding tot IEMT-practitioner geaccrediteerd en geregistreerd als HBO conform bij- en nascholingsaanbod voor de segmenten psychosociale begeleiding en natuurgeneeswijzen. De bijscholing voldoet aan de kwaliteitseisen van de integrale en complementaire gezondheidszorg zoals deze zijn neergelegd in de PAS van de SNRO. De opleiding wordt daarmee ook door VBAG goedgekeurd voor 71,25 studiebelastingsuren ofwel 2,54 EC. Accreditatie geldig tot oktober 2019.

NOBCO

De Nederlands Orde van Beroeps Coaches, heeft 3 PE punten toegekend aan de opleiding Integral Eye Movement Therapy.  De puntenwaardering is 50 % van de studiebelasting, omdat de opleiding op het grensvlak van therapie en coaching ligt. Met deze PE punten kunnen NOBCO coaches hun continue ontwikkeling aantonen in een EIA assessmentprocedure, ter verkrijging van het certificaat van EMCC Foundation, Practitioner, Senior Practitioner of Master Coach. Meer informatie tref je aan op nobco.nl. Deze accreditatie is geldig tot 19-9-2018.

ABvC

De algemene beroepsvereniging voor counseling heeft de opleiding tot IEMT practitioner goedgekeurd. De IEMT-training draagt bij aan het professionele wijze werken aan herstel en evenwicht van de cliënt. Er zijn 24 PE punten aan toegekend. Code 2016/41, segment methodiek en onderzoek. Geldig tot 1-9-2018.