NLP Practitioner

De NLP Practitioner is het eerste deel van de volledige NLP-opleiding. Tijdens de NLP Practitioner ligt de nadruk op het bewust worden en aanleren van vaardigheden om een goede relatie met jezelf en/of anderen op te bouwen. Je krijgt meer inzicht in je denken, handelen en voelen en ontdekt wie jij werkelijk bent. En natuurlijk leer je hier praktisch mee werken. Je leert beter te communiceren met je omgeving en je krijgt tools om beperkend gedrag van jezelf en anderen te herkennen en te veranderen.

 

Waarom een Practitioner starten?

Na het afronden van de NLP Practitioner opleiding ben je in staat om:

 • goed waar te nemen, juist te interpreteren en effectief te communiceren;
 • beter af te stemmen en sneller contact op te bouwen met de ander;
 • misverstanden in de communicatie te signaleren en te ondervangen;
 • effectief gebruik te maken van verbale- en non-verbale communicatie;
 • vanuit verschillende abstractieniveaus naar een probleem of ervaring te kijken;
 • duidelijke resultaatgerichte doelen te stellen voor jezelf;
 • beperkende overtuigingen om te zetten in versterkende overtuigingen;
 • beter om te gaan met emoties en persoonlijke (on)rust;
 • technieken toe te passen die gericht zijn op veranderingsprocessen.

 

Voor wie?

De NLP Practitioner is voor iedereen die wil werken aan zijn communicatie of persoonlijke ontwikkeling. Zowel voor je eigen ontwikkeling of je ontwikkeling op professioneel, zakelijk vlak. NLP kan worden toegepast in het bedrijfsleven, onderwijs, gezondheidszorg, t.b.v. persoonlijke ontwikkeling of het begeleiden van mensen.

Om deel te nemen dien je minimaal 18 jaar te zijn en verwachten we dat je een MBO+/HBO opleiding danwel aantoonbaar werk en denkniveau hebt. Daarnaast verwachten we een gezonde manier van denken en de bereidheid tot zelfreflectie.

Inhoud van de opleiding

 • NLP Framework
  • wat is NLP?
  • de basis assumptions – positieve overtuigingen – van NLP
  • het NLP Communicatiemodel
  • zuiver leren kalibreren
  • inzetten van je houding – uptime en downtime
  • individuele voorkeuren in waarnemen en weergave ontdekken: de representatiesystemen
  • neurologische niveaus: een model dat inzicht geeft in factoren die met leren en leven te maken hebben
  • het ontdekken van de patronen die je filtering bepalen.

 • Rapport en grenzen
  • inzetten van verbale én non-verbale communicatie
  • maken van rapport: waarnemen, afstemmen, in gesprek volgen en leiden
  • conflicten bekijken vanuit verschillende leer- en waarnemingsposities
  • verschillende denkstijlen ontdekken
  • werken met dissociatie en associatie
  • leren HOE je grenzen doet
  • ontdekken hoe je belangrijke waarden bij jezelf en anderen kunt opvragen

 • Linguistisch gereedschap
  • ontdekken van verschillende taalpatronen en hoe deze uit te dagen
  • nieuwe vraagsoorten en stijlen leren
  • hoe zet je een gesprekskader
  • het communicatieframe bestaande uit 8 stappen
  • de invloed van het gebruik van (verkeerde) tijdsbepalingen
  • leren omdenken: verbaal herkaderen
  • de inzet van metaforen om verandering te bewerkstelligen

 • Het Outcome model
  • leren hoe je niet alleen een doel maar vooral een resultaat voor jezelf definieert
  • ontdekken wat de obstakels zijn die de verandering tegenhouden
  • onderzoeken welke resources je al hebt en welke je nog mag bijleren of ontwikkelen
  • een goede strategie voor jezelf ontwikkelen om maximale regie te hebben op je resultaten

 • Persoonlijke veranderingsprocessen
  • ontdekken hoe je door een ankering-proces je eigen resources kunt versterken of ontwikkelen
  • diverse technieken om hardnekkige conditioneringen van jezelf of anderen om te buigen naar meer gewenst gedrag.
  • werken met angsten en fobieën
  • leren werken met trauma’s
  • leren werken met allergieën

X