NLP Masterpractitioner

Gaf de NLP Practitioner veel bewustzijn over de patronen van jezelf en anderen, bij de NLP Masterpractitioner onderzoek je de meer onbewuste lagen van je persoonlijkheid. Tijdens de Masterpractitioner werk je met nog geavanceerdere technieken en processen om juist op die diepere lagen aan jezelf te werken. Je gaat op zoek naar jezelf en hoe jij je verdere leven wilt manifesteren. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het leren toepassen van het modelleringsproces. Veel van wat we ons tot nu toe eigen maakten, was mogelijk omdat er iemand of iets model voor stond. NLP leert je dit proces te doorgronden zodat je het voor jezelf kunt toepassen.

 

Waarom de Masterpractitioner starten?

Na het afronden van de NLP Masterpractitioner ben je in staat om:

 • bewust te worden van je eigen overtuigingen die jouw werkelijkheid vormen (of verandering tegenhouden);
 • in het verleden ontwikkelde beperkende overtuigingen (over anderen of jezelf) te veranderen naar meer stimulerende overtuigingen;
 • een probleem te benaderen vanuit de onderliggende strategie die is gehanteerd en een nieuwe strategie te ontwikkelen en aan te leren;
 • diepgewortelde emoties aan te pakken en om te buigen;
 • menselijke vermogens te modelleren en deze voor het bereiken van je eigen resultaten toe te passen;
 • de waarden en normen die jouw leven belangrijk maken te ontdekken en na te leven;
 • nog dichter bij jezelf te komen door vanuit je eigen identiteit te handelen.

 

Voor wie?

Na de NLP Practitioner is er de mogelijkheid om je reeds ontwikkelde NLP kennis en vaardigheden naar een hoger niveau te tillen. Je weet al wat NLP is en voor je kan betekenen en wil graag ook deze mooie vervolgstap nemen.

 

Om deel te nemen dien je minimaal 18 jaar te zijn en verwachten we dat je een MBO+/HBO opleiding danwel aantoonbaar werk en denkniveau hebt. Daarnaast verwachten we een gezonde manier van denken en de bereidheid tot zelfreflectie.
Heb je de NLP Practitioner niet bij Heart Systems afgerond, dan zullen we je vragen om een geldig NLP Practitioner certificaat te overleggen.

Inhoud van de opleiding

Metaprogrammapatronen & Modelleren

 • overzicht van meta-programma’s – het herkennen bij jezelf en anderen van de verschillende patronen binnen deze programma’s
 • het kunnen afstemmen op de patronen van anderen ten behoeve van het versterken van je rapport (contact)
 • het aanleren van patronen waarin je nu de flexibiliteit mist, waardoor je meer mogelijkheden creëert om bij je resultaat te komen
 • het veranderen van en werken met patronen t.b.v. meer flexibiliteit in gedrag en communicatie
 • leren modelleren: het als het ware leren ‘kopieren’ van iets waar iemand anders heel sterk in is door zijn patronen, strategie en overtuigingen te onderzoeken in een specifieke context.
 • opvragen van en opnieuw ontwikkelen van een meer effectievere strategie

Waarden & Overtuigingen

 • opvragen van belangrijke waarden en de onderliggende waarden-hiërarchie
 • uitdagen van de waarden-hiërarchie waardoor er bereidheid tot verandering ontstaat
 • leren herkennen en opvragen van overtuigingen die de verandering tegenhouden
 • diverse veranderingstechnieken om te werken met overtuigingen, ze niet alleen te herkennen maar ook om te buigen op identiteitsniveau
 • neurologische niveaus gebruiken om overtuigingen op te vragen op de diverse onderliggende niveaus

Tijdlijnwerk

 • leren gebruiken maken van de perceptie van tijd om een gewenst resultaat te bereiken
 • werken met een tijdlijn door gebruik te maken van verleden, heden en toekomst – verandering in verleden, geeft een nieuw heden en toekomstbeeld
 • de tijdlijn gebruiken om iets letterlijk een plek te geven binnen het juiste tijdskader
 • leren hoe je je eigen tijdlijn ‘welformed’ kunt maken en je zelf een succesvolle en ecologische relatie met tijd krijgt

Emoties, verwachtingen en vergelijken

 • emoties herkennen als signaal van onderliggende waarden die in het geding zijn
 • werken met de structuur oftewel de onderliggende patronen van emoties: de variabele die de gewenste verandering of het gewenste resultaat tegenhoudt
 • het herkennen en onderzoeken van je verwachtingen en het werken hiermee
 • ontdekken welke vergelijkingen jij of degene waar je mee werkt maakt
 • werken met vergelijkingen: ook in combinatie met tijdlijn werk
 • herkennen van en werken met vooronderstellingen en tegenvoorbeelden

Diversen

 • leren werken met kernkwaliteiten
 • leren hoe je een onderhandelingsgesprek goed voorbereidt en voert
 • ontdekken wat belangrijk is als je een goede bemiddelaar wilt zijn
 • diverse veranderingsprocessen gericht op identiteitsniveau
X