Accreditaties IEMT Practitioner

 

De IEMT Practitioner wordt gegeven door Anne Ten Brinke van IEMT-Training. De accreditaties staan op naam van haar instituut en het certificaat wordt ook door haar afgegeven. Voor de IEMT Practitioner gelden de volgende accreditaties:

 

CRKBO

IEMT-training staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In dit register staan onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. IEMT-training voldoet officieel aan de kwaliteitscodes en -normen die de CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) hanteert.

 

SNRO

De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van beroepsopleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg. De SNRO heeft de opleiding tot IEMT-practitioner geaccrediteerd en geregistreerd als HBO conform bij- en nascholingsaanbod voor de segmenten psychosociale begeleiding en natuurgeneeswijzen. De bijscholing voldoet aan de kwaliteitseisen van de integrale en complementaire gezondheidszorg zoals deze zijn neergelegd in de PAS van de SNRO. De opleiding wordt daarmee door alle beroepsverenigingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg goedgekeurd voor:

  • 2019 : 3,67 CE, 103 studiebelastingsuren
  • Voor cursisten beginnend vanaf 9 maart 2020: 4,59 CE, 128 studiebelastingsuren.                                                                           Accreditatie is geldig tot en met 30 september 2022.

 

ABvC

De algemene beroepsvereniging voor counseling heeft de opleiding tot IEMT practitioner goedgekeurd. De IEMT-training draagt bij aan het op professionele wijze werken aan herstel en evenwicht van de cliënt. Er zijn 26 PE punten aan toegekend. Code 2018/31, segment methodiek en onderzoek. Geldig tot 1-9-2020.

X